Valiguards tillväxt

Här är en artikel från senaste numret av Svenska Branschmagasinet som på ett enkelt sätt beskriver Valiguards tillväxt och verksamhet som ledande certifieringsorgan för livsmedelsbranschen.

Här är en artikel från senaste numret av Svenska Branschmagasinet som på ett enkelt sätt beskriver Valiguards tillväxt och verksamhet som ledande certifieringsorgan för livsmedelsbranschen.

Certifierade livsmedel

Kraven på våra svenska livsmedel är höga. Det är en förutsättning för att vi konsumenter ska kunna köpa mat av den goda kvalitet vi är vana vid. Valiguard AB utför årligen hundratals certifieringar för att garantera säkerhetoch kvalitet hos livsmedel.
SOM SKANDINAVIENS REPRESENTANT för SAI Global utför Valiguard AB, under namnet SAI Global Scandinavia, årligen flera hundra tredjepartsrevisioner med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Det gör dem till Skandinaviens ledande företag på området. -Valiguard knöt kontakt med SAI Global för elva år sedan. Sedan dess har vi arbetat med deras engelska certifieringar och kvalitetssystem, säger vd Torbjörn Holmberg.

I DAG BESTÅR 80 procent av Valiguards verksamhet av uppdrag genom SAI. Resterande del kommer från en svensk ackreditering genom Swedac för certifiering av ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige. – I början hade vi bara ett tiotal kunder, men i dag har omkring 150 från hela Skandinavien och utför uppåt 300 revisioner per år, säger Torbjörn.
KUNDERNA BESTÅR av livsmedelstillverkare och leverantörer från hela Skandinavien. Valiguards uppgift är att gå in och göra opartiska kontroller av produktionens alla steg och på så sätt hjälpa den enskilda kunden att bedriva sin verksamhet på ett ännu bättre sätt. Exempelvis genom att påpeka temperaturer eller att någon råvara innehåller ett okänt allergen. -Vi testar och ser till att våra kunder verkligen lever som de lär, avslutar Torbjörn.